Aktualności

środa, 05.06.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dn. 05.06.2024 r.
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Koprzywnicy

zo x1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Koprzywnicy zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Remont sygnatury kościoła p.w. Św. Floriana w Koprzywnicy – etap II” na podstawie Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. oraz w związku ze Wstępną promesą nr Edycja2RPOZ/2023/5735/PolskiLad otrzymaną na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Koprzywnica. Zadanie dotyczy górnej części sygnatury zgodnie z zaznaczeniem w dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 9)

Do pobrania:

Kontakt

Centrala

tel./fax 15 847-62-02
tel. 15 847-61-47

E-mail

poczta@parafiakoprzywnica.pl

Ks. prob. Jerzy Burek

wewn. 17

Ks. Michał Wrona

wewn. 14

Ks. Dariusz Jargieło

wewn. 16

Kancelaria

wewn. 12

Zakrystia

wewn. 18

Organista – M. Tokarski

tel. 609-637-302

Nr konta

38 1240 2744 1111 0010 6920 6451

Regon

040056630

NIP

8641719404

Lokalizacja

27-660 Koprzywnica, ul. Krakowska 78